اصول اخلاقی

اصول ذیل سرلوحه تمامی امور انجمن خواهد بود و در شئون مختلف رعایت و احترام به این موارد بر تمامی اعضاء واجب و ضروری است.

  1. همیشه ما بجای من
  2. خرد جمعی همیشه بهترین راه حله

  3. هدف رفع مشکلاته و نه اضافه کردن به اونها

  4. ایمان و اعتقاد قلبی دارم خوشبختی فردی ممکن نیست

  5. موفقیت فارغ از نتیجه در کار گروهی بدست می آید

 

دکمه بازگشت به بالا
Lorem facilisis vulputate, non felis nec odio ipsum vel, consequat.