مرام نامه انجمن

من  …………………………..  به عنوان یکی از اعضا  انجمن دهه شصتی های ایران به خود  و تمامی اعضا انجمن تعهد میدهم نسبت به  کلیه موارد مندرج در این مرامنامه اعتقاد  و ایمان قلبی داشته و نسبت به رعایت آنها پایبند خواهم بود.

  • رعایت و احترام به قوانین کشورم جمهوری اسلامی ایران
  • پذیرش اصول و مفاد اساسنامه انجمن و رعایت آن
  • بدون قید و شرط صادق باشم
  • بدون قید شرط امانت دار باشم
  •  به نظرات و عقاید تمام اعضا احترام بگذارم
  • برای دستیابی  منافع جمعی  با تمام توان تلاش کنم
  • در جلسات مربوط به بحث و هم اندیشی حضور فعال داشته باشم
  • تعهد به اجرای مصوبات انجمن و احترام به حقوق همه اعضائ انجمن
  • به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیت انجمن قرار میگیرند ؛ معتقد، آگاه و پایبندیم
  • پایبندی خود را به تصمیم گروهی اعلام میدارم و تصمیم سازی یا تصمیم گیری بر خلاف نظر اکثریت را برای خودم و دیگران ممنوع بدانم

 

 

دکمه بازگشت به بالا
ante. ut Donec Aliquam quis dictum et,