لوگو انجمن

طرح شمسه به‌ عنوان یک نماد ایرانی اسلامی قالب کلی لوگو انجمن دهه شصتی های ایران را تشکیل می دهد. همانطوری‌ که‌ اشاره‌ شد نماد خورشید (شمسه) که‌ در بیشتر آثار هنر ایرانی_اسلامی‌ دیده‌ می‌شود، دارای‌ معانی‌ و مفاهیم‌ نمادین‌ فراوانی‌ می‌باشد. ازجمله‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ نماد الوهیت‌ و نور وحدانیت‌ اشاره‌ کرد. در اندیشهٔ اساطیری ایرانیان باستان، خورشید جایگاه ویژه‌ای داشته‌ و در دوران اسلامی نیز هنرمندان‌ مسلمان‌ در بسیاری‌ از آثار خود مفهوم‌ «کثرت‌ در وحدت‌ و وحدت‌ در کثرت» را به‌ صورت‌ شمسه‌ نشان‌ داده اند که در واقع این موضوع از اصول اولیه انجمن می باشد که در اصول پنجگانه اخلاقی انجمن نیز به آن اشاره شده است.
نماد ۶۰ در میان شمسه، یاد آور مرکزیت و تمرکز انجمن بر موضوعات متولدین دهه شصت است.
رنگ بندی لوگو از پرچم ایران برداشت شده و شامل رنگ ها سبز، قرمز و سفید است.

دکمه بازگشت به بالا
Lorem felis Nullam venenatis, fringilla neque. id diam